Aktuelle Termine des „Netzwerkes Kitamusik NRW“

Aktuelles:

Termine: www.kita-musik-netzwerk.de/seminartermine

Homepage: https://www.netzwerk-kitamusik.nrw/

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Newsletter des Netzwerkes „Netzwerk Kitamusik NRW“

Netzwerk Musik im Kita-Alltag NRW – Aktuelles 07_2018

Netzwerk Musik im Kita-Alltag NRW – Aktuelles 04_2018

Netzwerk Musik im Kita-Alltag NRW – Aktuelles 01_2018

Netzwerk Musik im Kita-Alltag NRW – Aktuelles 09_2017